دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > اداره منابع انسانی > امور هیئت علمی > معرفی 

 

 امور هیئت علمی                                                                                                       

نام و نام خانوادگی: جواد اکبری

عنوان پست: کارشناس امو اداری (امور هیئت علمی)

شماره تماس: 42-34280038 داخلی 124

آدرس الکترونیکی:

شرح وظایف:                                                                                                          

  • 1. اداره امور نيروی انسانی هيئت علمی ايجاد خط مشی با توجه به سياست کلی تعيين شده از طرف وزارت متبوع و هماهنگ نمودن فعاليت های واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نياز
  • 2. صدور احکام حقوقی ، ترفيع و ساير احکام اعضاء هيئت علمی
  • 3. اخذ نيازهای استخدامی دانشکده ها و بررسی نيازهای استخدامی با همکاری معاونت آموزشی وهماهنگی با واحدهای تابعه جهت انجام امور مربوط به صدور احکام ، ترفيع پايه و ساير احکام مربوطه
  • 4. انجام مکاتبات اداری اعضاء هيات علمی
  • 5. همکاری با مراجع ذيربط و پيگيری راه اندازی سيستم پايگاه اطلاعاتی
  • 6. شرکت در کمسيونها و جلسات مربوطه وارائه پيشنهادات مفيد جهت انجام بهينه امور برنامه ريزی و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه تمرکززدايی
  • 7. مطالعه قوانين و مقررات و آئين نامه استخدامی اعضاء هيات علمی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانين و مقررات مورد عمل
  • 8. اجرای بخشنامه ها و قوانين و مقررات مربوط به اعضاء هيئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 924
 بازدید امروز : 176
 کل بازدید : 197426
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/3750