پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > مدیریت  > معرفی 

 

 

 

مدیریت نوسازی و توسعه سرمایه انسانی                                                                    

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد نقوی عبداللهی

عنوان پست: مدیر نوسازی و توسعه سرمایه انسانی

شماره تماس: 34283258

آدرس الکترونیکی:moh_naghavi@yahoo.com   

شرح وظایف:                                                                                                                

1. اجرای قوانين وآئيننامه های استخدامی اعضاء هيات علمی وکارکنان غيرآموزشی وپيش بينی کادرعلمی ، اداری ، فنی ودرمانی موردنياز دانشگاه

2. اداره اموراستخدامی طبق مقررات وآئيننامه های مربوط

3. ارائه نظرات اصلاحی درزمينه اموراداری دانشگاه بمنظور پيشبرد هدفهای جاری دانشگاه دراموراداری

4. رعايت حقوق قانونی کارکنان دانشگاه وجلوگيری ازتضييع حق آنان

5. تهيه وپيشنهاد سيستم تشويق وتنبيه کارکنان بمنظور رعايت عدالت اداری

6. انجام مراحل استخدام، ترفيع ، مرخصی وبرکناری اعضاء هيات علمی براساس مقررات وآئيننامه های مربوطه

7. تهيه احکام ترفيع وارتقاء اعضاء هيئت علمی

8. نگهداری وتنظيم آمارواطلاعات مربوط به اعضاء هيات علمی وپرونده های استخدامی آنان

9. پيش بينی واظهارنظر درنيازهای پرسنلی واحد های دانشگاه

10. انجام مراحل استخدام ، ترفيع ، مرخصی وبرکناری کارکنان براساس مقررات وآئين نامه های مربوط

11. اجرای مصوبات انضباطی کارکنان ورسيدگی به اجرای خط مشی هائی که درآن رابطه ابلاغ گرديده است.

12. تخصيص پستهای ثابت سازمانی به طبقات شغلی رسته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل واجرای دقيق طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذيربط

13. انجام مراحل بازنشستگی کارکنان واعضاء هيئت علمی

14. انجام مکاتبات لازم درجهت تامين نيازمنديهای بازنشستگان ومستمری بگيران دانشگاه

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1663
 بازدید امروز : 121
 کل بازدید : 198148
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1/4220